Indeks DOP–a

22.ožujak2011

Nagrada Indeks društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj

Društveno odgovorno poslovanje model je upravljanja poduzećem koji u procesu planiranja u obzir uzima ne samo ekonomske već i okolišne i društvene posljedice koje su rezultat aktivnosti poduzeća. Primjenom modela društvene odgovornosti poduzeće može u fazi planiranja izbjeći negativne i neželjene posljedice na okoliš i društvo, ali i smanjiti vlastite rizike za poslovanje. Zato se društveno odgovorno poslovanje smatra strateškim upravljačkim alatom koji osigurava dugoročnu konkurentnost poduzeća. Društveno odgovorno poslovanje korisno je za poduzeće ali i za širu društvenu zajednicu i okoliš.

Istraživanja konkurentnosti poduzeća u vrijeme krize pokazuju da su oni koji su primijenili društveno odgovorno poslovanje pokazali veću otpornost na krizu. Osim toga, DOP snažno utječe na reputaciju tvrtke i na vrijednost tržišne marke i proizvoda koje poduzeće proizvodi. U razvijenim zemljama odgovornost poduzeća jedan je od glavnih kriterija potrošača prilikom odabira proizvoda.

Nagrada Indeks DOP-a nastala je kao zajednička inicijativa HGK i HR PSOR-a uz stručnu i financijsku podršku USAID-a, UNDP-a i Ekonomskog fakulteta, s ciljem da se istaknu hrvatska poduzeća koja su primijenila društvenu odgovornost kroz sva važna područja. Ova informacija trebala bi potaknuti upravo potrošače da prilikom kupnje daju povjerenje onim poduzećima koja brinu za okoliš i svoju društvenu zajednicu.

Mogućnost sudjelovanja u ocjenjivanju društveno odgovornih praksi imali sva poduzeća koje su prema kriterijima Zlatne kune ocijenjeni kao najuspješniji u Republici Hrvatskoj. Od 1500 poduzeća samo je 120 poduzeća uspješno popunilo i zaključilo upitnik.