Riječ uprave

Farmal je farmaceutska tvrtka koja proizvodi i na tržište plasira generičke lijekove  najviše kvalitete -  istovrsne, odnosno  jednakovrijedne originalima kojima je istekla patentna zaštita.

Naša je trajna zadaća nuditi potrošačima djelotvorne,  sigurne, kvalitetne i  cjenovno prihvatljive lijekove, ali i dijetetske pripravke te na taj način doprinositi  poboljšanju kvalitete života i  zdravlja cjelokupne zajednice.

Farmal je u veljači 2011. godine postao dijelom ugledne njemačke generičke farmaceutske tvrtke Dermapharm AG. Time je Farmal  uključen u sustav  odlično umrežene paneuropske kompanije, koja ima vlastite laboratorije za razvoj i pogone za proizvodnju širokog spektra visokokvalitetnih generičkih lijekova. Ovakva suradnja, razmjena znanja i iskustava, Farmalu omogućuje stalno širenje proizvodnog programa te kreiranje novih generičkih lijekova  pouzdane kvalitete i dokazane učinkovitosti.


Kao dio Dermapharmove obitelji  i Farmal u svom poslovanju primjenjuje načela održivog razvoja, vodeći računa o okolišu i zajednici u kojoj posluje. To  također podrazumijeva i  društveno odgovorno ponašanje,  odgovoran odnos prema našim poslovnim  partnerima te poštivanje najviših standarda dobre proizvođačke prakse.

Usmjerenost prema kvaliteti je naša stalna opredijeljenost,  pri čemu neprestano težimo poboljšavati kako kvalitetu naših proizvoda tako i kvalitetu naših poslovnih procesa , ali i  samu organizaciju poslovanja. 

Kako dugoročni uspjeh našeg poslovanja ovisi prije svega o  vlastitom znanju, neprestanom učenju i usavršavanju,  Farmal će tom segmentu nastaviti posvećivati posebnu pažnju.

Naši proizvodi  uživaju povjerenje struke, što ih, uz pristupačne cijene, čini optimalnim  izborom u zaštiti zdravlja u sredinama u kojima Farmal djeluje.