Politika zaštite okoliša

Svjesni problema prekomjernog zagađenja i potrebe čuvanja okoliša, u globalnom i lokalnom smislu, a uzimajući u obzir djelatnosti poslovnog sustava FARMAL d.d. i njihov mogući utjecaj na okoliš, obvezujemo se na odgovorno i pažljivo upravljanje okolišem usvajanjem i provedbom sustava sukladnog normi ISO 14001:2004.

Trajno ćemo vrednovati sve svoje djelatnosti s namjerom da, gdje god je to moguće, koristimo sredstva i provodimo postupke koji će najmanje štetiti okolišu.

Trajno ćemo usklađivati sve svoje djelatnosti sa svim nacionalnim propisima i pravilima o zaštiti okoliša. Obvezujemo se:

  • neprekidno poboljšavati vlastiti sustav upravljanja okolišem u cilju poboljšanja rezultata te sprečavanja onečišćenja;
  • održavati stalan nadzor nad štetnim emisijama koje su posljedica obavljanja naših djelatnosti te na taj način neprekidno poboljšavati vlastiti utjecaj na očuvanje zdravog okoliša u skladu s konceptom održivog razvoja i poslovanja
  • sustavno raditi na smanjenju otpadnih tvari i, gdje god je moguće, na njihovom ponovnom korištenju;
  • u obavljanju svojih djelatnosti kontrolirati potrošnju energije te rijetkih i neobnovljivih resursa,
  • godišnje postavljati ciljeve zaštite okoliša, pratiti njihovo ostvarenje putem programa te provoditi ocjenjivanje ostvarenog.
odrzivi-razvoj

Uzimajući u obzir činjenicu da se proizvodni pogoni FARMALA d.d. nalaze u gradu Ludbregu, u neposrednoj blizini stambenih naselja, slijedit ćemo politiku odgovornosti i uske povezanosti s lokalnom zajednicom. Također ćemo osigurati da naši dobavljači i drugi poslovni partneri budu upoznati s načelima zaštite okoliša te da ih se pridržavaju prilikom međusobne suradnje .

Politika upravljanja okolišem odnosi se na djelatnosti FARMALA d.d. i djelatnosti drugih društava povezanih u poslovni sustav FARMAL d.d.

Politika upravljanja okolišem sustavno će se ugrađivati u sve interne akte i poslovne dokumente, a Uprava FARMALA d.d. će svojom privrženošću ovoj politici stvoriti ozračje te osigurati uvjete i sredstva za njezinu provedbu.