Politika kvalitete

Na putu ostvarenja zacrtanih strateških odrednica tvrtke poslovodstvo FARMALA d.d. opredijelilo se za dostizanje najviše razine kvalitete proizvoda i usluga. Temeljni ciljevi su:

 • stalno udovoljavanje zahtjevima kupaca proizvoda
 • stalno udovoljavanje regulatornim zahtjevima za područje lijekovastalno poboljšavanje procesa i proizvoda
 • stalno unapređivanje znanja i motivacije djelatnika
 • stalno stvaranje vrijednosti, rasta poslovanja i profita.

Zacrtane ciljeve iskazane mjerljivim vrijednostima planiramo postići primjenjujući zahtjeve Dobre proizvođačke prakse za lijekove i norme HRN EN ISO 9001:2000 te slijedeći temeljne principe upravljanja kvalitetom:

 • stalna i sustavna komunikacija s našim kupcima radi što točnijeg utvrđivanja i ocjene postignuća njihovih potreba i očekivanja
 • vodstvo Uprave u stvaranju povoljnog okruženja za neometan, djelotvoran, etičan i zakonit rad na ostvarivanju utvrđenih ciljeva
 • uključivanje djelatnika na svim razinama na način da se jasno utvrde ovlasti i odgovornosti za pojedine poslove, metode rada i mjerila uspješnosti
 • utvrđivanje internih procesa unutar kojih se odvijaju sve aktivnosti, mjerila za ocjenu njihove djelotvornosti i učinkovitosti te osiguravanje da svaki djelatnik razumije proces u kojem sudjeluje;utvrđivanje međudjelovanja procesa kao dijelova konzistentnog sustava upravljanja;
 • stalno poboljšavanje funkcioniranja i rezultata svakog segmenta sustava, što je ugrađeno u temeljne i posebne ciljeve
 • donošenje odluka na osnovi vjerodostojnih informacija proizašlih metodičkom obradom istinitih podataka iz procesa
 • uzajamno korisna suradnja s dobavljačima radi što jasnijeg utvrđivanja naših potreba i očekivanja za kupljene proizvode i usluge.

Vjerujemo da ćemo slijedeći gornje principe ostvariti naše temeljne ciljeve i zato oni postaju obaveza same Uprave kao i svakog djelatnika FARMALA d.d.