Ljudski potencijali

Čemu težimo?

Funkcija ljudskih potencijala u našoj kompaniji jest i bit će u budućnosti ključna poluga podrške menadžmentu i svim zaposlenicima u ostvarenju strateških kompanijskih ciljeva. Naša je misija usmjerenost na kontinuirano podizanje razine ukupne kompanijske efikasnosti kroz jačanje individualnih i timskih performansi menadžera i svih zaposlenika.

Ljudi ispred svega

„Ljudi su naš najvažniji resurs”, „ljudi su naša glavna konkurentska prednost” nisu u Farmalu puke kolokvijalne fraze već praktičke odrednice u domeni politike upravljanja ljudskim resursima. Dokazuje to i višegodišnje kontinuirano istraživanje organizacijske klime i zadovoljstva zaposlenih. Rezultati tih istraživanja obvezuju, prvenstveno menadžment, na poduzimanje onih ciljanih aktivnosti koje će poboljšati problematične, slabije dimenzije organizacijske klime i osigurati poticajnu radnu atmosferu i zadovoljstvo zaposlenih te time ojačati preferiranu kulturu usmjerenu postignuću ciljeva.

Organizacijska učinkovitost

Tri su načina za koje smo se odlučili u Farmalu težeći prema stalnom rastu organizacijske učinkovitosti:

  1. sustavno praćenje i procjena individualne radne učinkovitosti i uspješnosti;
  2. brzoj razmjeni i primjeni dobrih organizacijskih iskustava i praksi u okviru integriranog sustava upravljanja kvalitetom poslovnih procesa;
  3. timsko brifiranje kao prokušana metoda i formaliziran, strukturiran proces interne komunikacije u svrhu efikasne razmjene svih relevantnih informacija o organizacijskom životu.