Društveno odgovorno poslovanje

U našem poslovanju odluke ne donosimo samo na osnovi financijskih čimbenika, već se one temelje i na procjenama društvenih te ekoloških posljedica naših aktivnosti, kao i na partnerstvu prema svim našim dionicima.

Jednako tako bili smo među prvim potpisnicima Etičkog kodeksa HGK 2005. godine. Od iste godine redovito mjerimo zadovoljstvo naših zaposlenika te na osnovi dobivenih podataka izrađujemo akcijske planove za unapređenje pojedinih aspekata organizacijske klime te povećanje zadovoljstva svih zaposlenika.

Kako djelujemo u maloj sredini veliku pažnju posvećujemo odnosima s lokalnom zajednicom. Generator smo mnogih društvenih aktivnosti, a preko sponzorstva i donacija pomažemo svima kojima je naša pomoć potrebna

Opredjeljenje za gospodarenje otpadom te neprekidno smanjivanje negativnog utjecaja poslovnih aktivnosti na okoliš ugrađeni su u temelje poslovanja Farmala. Posebnu pažnju posvećujemo uvođenju novih tehnoloških rješenja vezanih uz smanjenje potrošnje vode i energenata, smanjenje emisije štetnih tvari i plinova u okoliš te prikupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada.

Ozbiljnost u djelovanju na ovom području pokazali smo investiranjem oko 50 milijuna kuna u najsuvremenija tehnološka rješenja u novoj tvornici lijekova u Ludbregu, koja je puštena u rad tijekom 2005. godine, te uspostavljanjem sustava upravljanja okolišem koji je tijekom 2007. godine certificiran od strane LRQA prema normi ISO 14001:2004.